кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри хореографії РДГУ.

Президент Рівненської секції Міжнародної Ради Танцю при ЮНЕСКО (International Dance Council CID UNESCO)

Викладач дисциплін: «Мистецтво балетмейстера», «Теорія та методика викладання українського народно-сценічного танцю», «Теорія та методика роботи з дитячим хореографічним колективом»

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *